header
Дейности и услуги
Институт по фуражните култури предлага:

автентични, висококачествени семена от сортове люцерна, грах, фий, еспарзета, звездан, ежова главица, тръстиковидна власатка, безосилеста овсига, пасищен райграс и други фуражни култури;

сключване на лицензионни договори за семепроизводство на сертифицирани семена

технологии за отглеждане и прибиране на фуражните култури;

технология за производство на фураж и семена от зимен фуражен грах

технология за производство на семена от люцерна

технология за производство на фураж от люцерна

технологии за създаване на изкуствени тревостои, подобряване и използване на естествени ливади и пасища;

технологични решения и иновационни методи за фуражите;

консултации по фуражно производство;