header

Структура

Ръководство
Директор
Анелия Илиева Кътова,
проф., д-р
тел. 064 805 882
E-mail:

Заместник директор
Пламен Атанасов Маринов-Серафимов
доц., д-р
тел.: 064 805 882
E-mail: